Služby

Jako advokátka Vám pomohu při řešení nejrůznějších životních situací.

Klientům poskytuji právní služby zejména v níže uvedených oblastech. Pokud níže nenaleznete oblast, v níž byste potřebovali poradit, ráda s Vámi věc zkonzultuji a případně Vám doporučím jiného advokáta specializujícího se na dané odvětví. 

V případě potřeby spolupracuji také s odborníky z jiných oborů (zejm. notáři, exekutoři, insolvenční správci, mediátoři, znalci či tlumočníci), abych Vám zajistila komplexní služby. SMLOUVY

 • Smlouvy na míru uzpůsobené Vašim potřebám a Vaší situaci.
 • Kupní smlouva, Darovací smlouva, Zřízení věcného břemene, Nájemní či pachtovní smlouvy, Smlouva o dílo aj.
 • Advokátní úschova
 • Obchodní podmínky
 • Zajištění služeb pro realitní kanceláře


RODINNÉ PRÁVO

 • Rozvod manželství
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Úprava vyživovací povinnosti
 • Péče o nezletilé
 • Určení a popírání otcovství 

DĚDICKÉ PRÁVO

 • Zastupování v pozůstalostním řízení
 • Závěti, listiny o vydědění
 • Práva nepominutelného dědice
 • Postavení věřitelů
  v pozůstalostním řízení

PRACOVNÍ PRÁVO

 • Zajištění pracovněprávní dokumentace pro zaměstnavatele, zastupování zaměstnavatele, pracovní úrazy aj.
 • Spory o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru
 • Revize pracovněprávních dokumentů

TRESTNÍ PRÁVO

 • Sepis trestního oznámení
 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování poškozeného v trestním řízení, včetně uplatnění nároku na náhradu újmy

SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO

 • Spotřebitelské smlouvy, lichva, ochrana slabší strany, reklamace, odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění, nepřiměřené úroky

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 • Předžalobní výzvy
 • Vymáhání pohledávek před soudem, v exekuci, insolvenci i v pozůstalostním řízení.

KOMUNÁLNÍ PRÁVO

 • Příprava a vypracování smluvní dokumentace ve všech oblastech dispozice s veřejným majetkem (záměr a jeho náležitosti, správné uzavření následné smlouvy, problematika dodatků smluv)
 • Poradenství v oblasti nápravy nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření obcí a krajů

SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle ustanovení § 14 ve spojení s ust. § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb Česká advokátní komora, a to dle pověření Ministerstva průmyslu ze dne 5. 2. 2016.

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!