Vaše advokátka 

Právo srozumitelně a lidsky

Služby


SMLOUVY

 • Smlouvy na míru uzpůsobené Vašim potřebám a Vaší situaci
 • Kupní smlouva, darovací smlouva, zřízení věcného břemene, nájemní či pachtovní smlouvy, smlouva o dílo aj.
 • Advokátní úschova
 • Obchodní podmínky
 • Zajištění služeb pro realitní kanceláře

RODINNÉ PRÁVO

 • Rozvod manželství
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Úprava vyživovací povinnosti
 • Péče o nezletilé
 • Určení a popírání otcovství 

DĚDICKÉ PRÁVO

 • Zastupování
  v pozůstalostním řízení
 • Závěti, listiny o vydědění
 • Práva nepominutelného dědice
 • Postavení věřitelů
  v pozůstalostním řízení

PRACOVNÍ PRÁVO

 • Zajištění pracovněprávní dokumentace pro zaměstnavatele, zastupování zaměstnavatele, pracovní úrazy aj.
 • Spory o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru
 • Revize pracovněprávních dokumentů

TRESTNÍ PRÁVO

 • Sepis trestního oznámení
 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování poškozeného
  v trestním řízení, včetně uplatnění nároku na náhradu újmy

SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO

 • Spotřebitelské smlouvy, lichva, ochrana slabší strany, reklamace, odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění, nepřiměřené úroky

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 • Předžalobní výzvy
 • Vymáhání pohledávek před soudem, v exekuci, insolvenci i v pozůstalostním řízení.

KOMUNÁLNÍ PRÁVO

 • Příprava a vypracování  dokumentace ve všech oblastech dispozice
  s veřejným majetkem (záměr a jeho náležitosti, správné uzavření následné smlouvy, problematika dodatků smluv)
 • Poradenství v oblasti nápravy nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření obcí a krajů

Klientům poskytuji právní služby zejména ve výše uvedených oblastech. Pokud níže nenaleznete oblast, v níž byste potřebovali poradit, ráda s Vámi věc zkonzultuji a případně Vám doporučím jiného advokáta specializujícího se na dané odvětví. V případě potřeby spolupracuji také s odborníky z jiných oborů (zejm. notáři, exekutoři, insolvenční správci, mediátoři, znalci či tlumočníci), abych Vám zajistila komplexní služby.

Ceník právních služeb


Odměna za právní služby je sjednávána vždy předem a po dohodě s klientem. Může se jednat o odměnu dle advokátního tarifu, dle hodinové sazby, paušálně či podílem na výsledku ve věci. V případě dlouhodobé a pravidelné spolupráce se lze domluvit i na paušální měsíční úhradě. V případě zájmu vyhotovím klientovi vždy předem individuální cenovou nabídku poskytnutí právních služeb.

Základní hodinová sazba: od 1.500,-Kč.

Nejsem plátce DPH.

O mně

JUDr. Jitka Gregorová

Jsem samostatná advokátka se sídlem v Olomouci. Právní služby poskytuji napříč Českou republikou od roku 2013.

V roce 2016 jsem složila advokátní zkoušky s prospěchovým stupněm výtečně. V roce 2017 jsem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci úspěšně obhájila rigorózní práci na téma Pracovněprávní aspekty šikany na pracovišti a získala titul JUDr.

Mým cílem je srozumitelně a lidsky provést klienty mezi paragrafy. Kromě poskytování právních služeb se více než 10 let věnuji také vzdělávání studentů, úředníků státní správy a samosprávy a poskytovatelů sociálních služeb. Rozumím tak potřebám klientů jak ze soukromého sektoru při řešení složitých životních situací, tak obcím, krajům či neziskovým organizacím.  Prioritou je pro mě profesionalita a kvalita, za tímto účelem se neustále vzdělávám.

Můžeme se sejít v mé kanceláři v Olomouci nebo Vaši záležitost probrat online. Velkou část právních služeb Vám mohu poskytnout emailem, telefonicky nebo přes skype - volba je vždy na klientovi.

Právní služby poskytuji také v anglickém a italském jazyce. 

Moje priority a hodnoty


Kvalitní, rychlé poskytování právních služeb. Flexibilita.


Profesionalita, spolehlivost, diskrétnost. 

Individuální a lidský přístup. Srozumitelnost.


Advokátní kancelář se nachází v těsné blízkosti autobusové zastávky Povel, škola. Bezplatné parkování je k dispozici v bezprostřední blízkosti kanceláře na ulici Sienkiewiczova.

Kontakt


JUDr. Jitka Gregorová

Sienkiewiczova 258/14, Olomouc 779 00

+420 724 383 026

SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle ustanovení § 14 ve spojení s ust. § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb Česká advokátní komora, a to dle pověření Ministerstva průmyslu ze dne 5. 2. 2016.

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!